plaatje

Wat zijn woordplaten?

De multimodale methode kwam tot stand door een intense samenwerking van professionelen met jarenlange ervaring met dove leerlingen en een tekenaar. Ze richt zich tot jongeren met een taalstoornis, anderstalige jongeren en dove en slechthorende jongeren die moeite hebben met het aanleren van gesproken en geschreven Nederlands.

"Een woord kan je op verschillende manieren representeren. Woorden kan je opslaan in een mentaal lexicon. Woorden vormen netwerken, het mentale woordenboek van de leerlingen. Woordplaten zijn niets anders dan alle modaliteiten (gebaar-woord-schriftbeeld-tekening/prenten verbonden in jouw hoofd), die worden weergegeven in een didactisch materiaal. In het onderwijs weet men dit al lang."

Gemaakt door:
Tekenaar Johan Guns, Griet Geysels, Filip Loncke en Marijke Lippens


Video over woordplaten